OBS! Dette afsnit af hjemmesiden gennemgår for tiden en gennemgribende opdatering.
Flere af oplysningerne i afsnittet er ikke aktuelle - har du spørgsmål: kontakt LNF@propel.dk
 
FSF håndbog - Organisation, love og regler
Klik på Tema og se siderne i "Fuld skærm"
Afsnit Tema Indhold Sider
1 Vedtægter Love for Flyvevåbnets Soldaterforening 7
2 Organisation
Organisationsopbygning - Afdelingsbestyrelser - Repræsentantskab - mv.
6
3 Ærespræsidiet mv. Ærespræsidenten - Præsidiet - Æresmedlemmer 5
4 Repræsentantskabet Den højeste myndighed - Mødernes afvikling - Forretningsorden - Referater 18
5 Forretningsudvalget Den daglige ledelse - Forretningsorden - Referater 15
6 Landsformanden Opgaver og ansvar 1
7 Landsnæstformanden Opgaver og ansvar 1
8 Forretningsføreren Opgaver og ansvar 1
9 Regnskab Oplysninger om foreningens økonomi 1
10 Revisorer Opgaver og ansvar 1
11 Jubilæumsudvalget Opgaver og ansvar 1
12 Redaktionsudvalget Opgaver og ansvar 1
13 PR-udvalget Opgaver og ansvar 2
14 Skydeudvalget Opgaver og ansvar 6
15 Effektudvalget Opgaver og ansvar 1
16 Tegn og emblemer Tegn, hæderstegn, medaljer, - blazermærker, skjolde og plaketter 15
17 Lokalafdelinger Opgaver og ansvar, - lokalafdelingsbestyrelsesmedlemmer 13
18 Trofæer Madertrofæet, 40-års, 50-års, 60-års og 70-års trofæerne 5
19 Trofæholdere Modtagere af diverse trofæer gennem årene 2
20 Fanen FSFs faner / fanebærerens opgaver og ansvar 3
21 Paradering Opstilling ved officielle modtagelser 2
22 Flyvevåbnets Jubilæumsfond Fondens fundats 2
23 Soldatens og Orlogsgastens fond Fondens fundats 2
24 Nordisk Soldater- og Marineforeningfsstævne Formål, deltagelse og økonomi 1
25 Folk og Sikkerhed   2
26 FSM / DSM Formandsliste 1
Rettelser indberettes til Landsnæstformanden på LNF@propel.dk