Til kammeratskabets fremme

Eksempel på herreur Flyvevåbnets Soldaterforening har til formål at fremme og bevare kammeratskabet blandt nuværende og forhenværende soldater i Flyvevåbnet.

For at fremme kendskabet til foreningen blandt værnepligtige besluttede forretningsudvalget derfor i 2008 at donere et ur – Flyversoldaten Ur –
til den menige soldat, som hele holdet ved hver indkaldelse vælger som den bedste kammerat.

Første uddeling skete i november 2008, og siden da er den bedste kammerat blevet belønnet ved hver uddannelses afslutning.

Det glæder os i Flyvevåbnets Soldaterforening at vi endnu ikke har fundet en urmodtager, der samtidig er blevet belønnet for sine militære færdigheder.
Det tolker vi derhen, at det reelt er det gode kammeratskab, holdene bruger som begrundelse for valget af Bedste Soldaterkammerat.

Og det var netop intentionen med Flyversoldatens Ur.
Eksempel på dameur