Nyheder

Denne side er til vigtige medlemsinformationer, som skal offentliggøres inden det næste blad udkommer.
Stof af denne art sendes til webmaster på pr@propel.dk hvorefter det hurtigst muligt slås op på hjemmesiden.

 

Generalforsamlinger 2021

 

Under forudsætning af uændrede Corona restriktioner afholdes generalforsamlinger som angivet herunder

Se gældende regler for afholdelse af møderne i PROPEL nr. 6/2020 (decembernummeret)

 

Tilmelding kræves til alle møder. Information om spisning o. lign. gives ved tilmelding

 

Oprettet Afdeling Mødedato Mødetid kl. Mødested Tilmelding Telefon E-mail
9. januar LA Skrydstrup 17. marts 19 (18) Merlinstuen 10. marts 21 77 61 61 larshoest@yahoo.dk
14. januar Værløse-Jonstrup 6. april 19 Pedersholm, Frederikssund 27. marts
15. januar LA Vandel 19. marts 19.30 Vandel Idrætshal 15. marts 24 90 17 98 jensogbirgit@profibermail.dk
  

 

COVID-19 påvirkning af generalforsamlinger

Udviklingen af CV-19 situationen går i skrivende stund (Julen 2020) den forkerte vej og regeringen har derfor indført og/eller skærpet restriktioner. Som et af disse tiltag forlænges også forsamlingsforbuddet på ti personer til og med 28. februar.

Ifølge Flyvevåbnets Soldaterforenings vedtægter skal afdelinger og lokalafdelingers ordinære generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af februar måned. Dette kan med ovennævnte tiltag selvfølgelig ikke gennemføres og derfor tages vedtægternes §14 i anvendelse. Her står opført, at Landsformanden som den eneste kan dispensere for tidspunktet for afholdelse af generalforsamlinger.

Afdelinger og lokalafdelinger, der ønsker generalforsamlinger udskudt til efter den 28. februar 2021, anmodes derfor om at rette skriftlig henvendelse til formanden og indhente den nødvendige tilladelse. Henvendelse om udskydelse af generalforsamling bedes vedlagt en tidsplan for konstituering af bestyrelser, fremsendelse af formandens beretning og godkendt regnskab samt bestyrelseslister.

Med venlig hilsen

Leif Giebel

Landsformand

Brug denne side til indkaldelse til generalforsamlinger

Afdelings-/lokalafdelingsformænd tilbydes offentliggørelse af korte indkaldelser på denne side ved indsendelse af info til pr@propel.dk 

Oplys Afdelingsnavn, dato og klokkeslet, lokalitet, tilmelding. Anden info f.eks. om spisning gives ved tilmelding

Aalborg afdeling meddeler: Skydning aflyst indtil videre

Mvh. Ernst Kronvold, webmaster

 

Regler for lokaleleje og køb af forplejning i Forsvaret