Nyheder

Denne side er til vigtige medlemsinformationer, som skal offentliggøres inden det næste blad udkommer.
Stof af denne art sendes til webmaster på pr@propel.dk hvorefter det hurtigst muligt slås op på hjemmesiden.

Flyvevåbnets Soldaterforening har fået en opfordring fra DSM til at deltage i ALSANG- arrangementer den 5. maj.

Informationerne herunder er hentet på www.alsang.dk hvor du kan finde mange flere og meget mere tilbundsgående oplysninger.

 

ALSANG 2020 ønsker at hylde friheden og demokratiet og styrke medborgerskabet med fællessang i hele landet.

Alle kan være med i projektet: Lav jeres egne arrangementer eller deltag i de mange store begivenheder, som ALSANG 2020 står bag.

Du vil løbende kunne finde ALSANG 2020 arrangementer i 2019 og 2020, men hold særligt øje med den 4. maj 2020 - 75-året for Danmarks befrielse.

Denne dag håber ALSANG 2020 at kunne samle hele Danmark på tværs af køns-, klasse- og kulturforskelle. Denne dag vil vi mindes og se fremad.

 

Initiativtagere og projektejer

Initiativtagerne bag projektet ALSANG 2020 er Grundtvigsk Forum, Dansk Forfatterforening og Spil Dansk. Spil Dansk står som projektejer bag den samlede koordinering af ALSANG 2020.

ALSANG 2020 er primært finansieret af Nordea-fonden med en bevilling på 8,1 mio. kr.

 

Spil Dansk

Foreningen Spil Dansk er en nonprofitorganisation med udgangspunkt i og fokus på dansk produceret musik.

Spil Dansk er en samlende kraft i det danske musikliv og samarbejdspartner for organisationer, foreninger, staten, kommuner, fonde, medier og kommercielle partnere.

Spil Dansk har bl.a. det overordnede ansvar for og ejerskab på Spil Dansk Ugen, som altid finder sted i uge 44. Ejerkredsen bag foreningen består af de store musikbranche-foreninger: Danske Populær Autorer, Dansk Artist Forbund, Dansk Musiker Forbund, Musikforlæggerne i Danmark og Koda.

Regler for lokaleleje og køb af forplejning i Forsvaret