Nyheder

Denne side er til vigtige medlemsinformationer, som skal offentliggøres inden det næste blad udkommer.
Stof af denne art sendes til webmaster på pr@propel.dk hvorefter det hurtigst muligt slås op på hjemmesiden.

 

Generalforsamlinger 2021

 

Under forudsætning af uændrede Corona restriktioner afholdes generalforsamlinger som angivet herunder

Se gældende regler for afholdelse af møderne i PROPEL nr. 6/2020 (decembernummeret)

 

Tilmelding kræves til alle møder. Information om spisning o. lign. gives ved tilmelding

 

Oprettet Afdeling Mødedato Mødetid kl. Mødested Tilmelding Telefon E-mail

7. april

 

LA Skrydstrup

26. maj

 

19 (18)

Merlinstuen

21. maj

 

21 77 61 61

larshoest@yahoo.dk

7. april

 

Værløse-Jonstrup

25. maj

 

19

Pedersholm, Frederikssund

12. maj

 

26 13 27 91

kaicl@webspeed.dk

31. marts

 

LA Vandel

20. maj

 

19.30

Vandel Idrætshal

17. maj

 

24 90 17 98

jensogbirgit@profibermail.dk

24. marts

  
LA Kalundborg

23. april

18

Gl.Rørbyvej 29, Kalundborg

19. april

23 82 73 94

oli-jakobsen@ka-net.dk

28. marts

 

Skrydstrup

26. maj

 

19

Merlinstuen

21. maj

 

21 78 29 80

leifpedersen@webnetmail.dk

1. marts LA Vestjysk 23. april 19 Østerhedevej 19, Gørding 20. april 25 12 12 39  lis.yttung@bbsyd.dk
               
               
               
               
               
               

 

COVID-19 påvirkning af generalforsamlinger

Udviklingen af CV-19 situationen går i skrivende stund (Julen 2020) den forkerte vej og regeringen har derfor indført og/eller skærpet restriktioner. Som et af disse tiltag forlænges også forsamlingsforbuddet på ti personer til og med 28. februar.

Ifølge Flyvevåbnets Soldaterforenings vedtægter skal afdelinger og lokalafdelingers ordinære generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af februar måned. Dette kan med ovennævnte tiltag selvfølgelig ikke gennemføres og derfor tages vedtægternes §14 i anvendelse. Her står opført, at Landsformanden som den eneste kan dispensere for tidspunktet for afholdelse af generalforsamlinger.

Afdelinger og lokalafdelinger, der ønsker generalforsamlinger udskudt til efter den 28. februar 2021, anmodes derfor om at rette skriftlig henvendelse til formanden og indhente den nødvendige tilladelse. Henvendelse om udskydelse af generalforsamling bedes vedlagt en tidsplan for konstituering af bestyrelser, fremsendelse af formandens beretning og godkendt regnskab samt bestyrelseslister.

Med venlig hilsen Leif Giebel, Landsformand

Brug denne side til indkaldelse til generalforsamlinger

Afdelings-/lokalafdelingsformænd tilbydes offentliggørelse af korte indkaldelser på denne side ved indsendelse af info til pr@propel.dk 
Oplys Afdelingsnavn, dato og klokkeslet, lokalitet, tilmelding. Anden info f.eks. om spisning gives ved tilmelding

Mvh. Ernst Kronvold, webmaster

Årgangsjubilæer se http://propel.dk/jubilaeer-i-aar/

Regler for lokaleleje og køb af forplejning i Forsvaret