Nyheder

Denne side er til vigtige medlemsinformationer, som skal offentliggøres inden det næste blad udkommer.
Stof af den art sendes til webmaster på pr@propel.dk hvorefter det hurtigst muligt slås op på hjemmesiden.

 

Repræsentantskabsmøde 2017

 

Afholdes den 20. maj på KFUM Soldaterhjem i Karup (overfor Hovedvagten)

 

Man mødes kl. 9.00 og efter en kop kaffe er der rundvisning i det ny hangarbyggeri med de nye helikoptere.

Herefter afholdes repræsentantskabsmødet på soldaterhjemmet