Flyvevåbnets Soldaterforening
Protektor: Hendes Majestæt Dronning Margrethe

er stiftet den 11. april 1940 og er foreningen for nuværende og forhenværende tjenstgørende i
Flyvevåbnet
Flyverhjemmeværnet
Tjenestestedskorpsets ”blå enheder”
Hærens Flyvetropper
Marinens Flyvevæsen
Webmaster: pr@propel.dk