Flyvevåbnets Soldaterforening (FSF)
Protektor: Hendes Majestæt Dronning Margrethe
er stiftet den 11. april 1940 og er foreningen for nuværende og forhenværende tjenstgørende i
 
Flyvevåbnet
Flyverhjemmeværnet
Tjenestekorpsets ”blå enheder”

 
Foreningens formål er:
- at vedligeholde forbindelsen og kammeratskabet mellem personer, der er eller har været tjenstgørende ved Flyvevåbnet eller Flyverhjemmeværnet.
- at udgive medlemsbladet PROPEL
- at tilbyde medlemskab af en landsdækkende forening med 4 afdelinger og mange lokalafdelinger.
- at soldaterkammerater kan mødes ved de årlige jubilarstævner på afdelingernes hjemsteder.
- at tilbyde mange oplevelser ved alsidige arrangementer, lokalt og på landsplan.
- at tilbyde medlemskab af en forening, der er partipolitisk uafhængig, og som står bag vort forsvar. 


Som medlem af Flyvevåbnets Soldaterforening (FSF) får du: 
- Medlemsbladet PROPEL, som i tekst og billeder fortæller om aktiviteter i foreningens afdelinger og i Flyvevåbnet.
samt mulighed for 
- at deltage i medlemsarrangementer over hele landet 
- at deltage i dit jubilarstævne
- at opbygge et kammeratskab, hvor forsvarsviljen er fremtrædende
- at deltage i foreningens Landsskydning
- regelmæssige sammenkomster med nordiske soldaterforeninger