For det bedste kammeratskab

 

Flyvevåbnets Soldaterforening har til formål at fremme og bevare kammeratskabet blandt nuværende og forhenværende soldater i Flyvevåbnet.
For at fremme kendskabet til foreningen blandt værnepligtige besluttede forretningsudvalget derfor i 2008 at donere et armbåndsur – Flyversoldaten Ur –

til den menige soldat, som hele holdet ved dets hjemsendelse vælger som den bedste kammerat under uddannelsesforløbet.
Første uddeling skete i november 2008, og siden da er den bedste kammerat blevet belønnet ved hver uddannelses afslutning.

Det glæder Flyvevåbnets Soldaterforening, at der endnu ikke er fundet en Bedste Kammerat, der samtidig er blevet belønnet for sine militære færdigheder.
Det tolker vi derhen, at det reelt er det gode kammeratskab, holdene bruger som begrundelse for valget af Bedste Soldaterkammerat.


Og det var netop intentionen med Soldaterforeningens belønning.

 

 

I 2008 håbede forretningsudvalget på med denne promovering af FSF at kunne skaffe nye, unge medlemmer til foreningen.

Men da de sociale medier efterhånden dækker unge menneskers behov for indbyrdes kontakt, er den ønskede medlemstilgang udeblevet.

Derfor besluttede hovedbestyrelsen i 2017, at foreningen fortsat skulle belønne det gode kammeratskab på basisuddannelsen,

men dog med en knap så kostbar, men lige så attraktiv præmie, nemlig et Leatherman Wingman multiværktøj med indgravering.