I første kvartal hvert år er der landsskydning på 15 m indendørs bane

De flotte pokaler der kæmpes om blandt skytter fra hele landet
 
Der konkurreres om:
• Bedste mandlige individuelle skytte under 55 år, 
der benævnes som landsskytte.
• Bedste kvindelige individuelle skytte under 55 år, 
der benævnes som landsskytte.
• Bedste mandlige skyttehold. • Bedste kvindelige skyttehold.
• Bedste mandlige individuelle veteranskytte, 
der benævnes som veteranlandsskytte
• Bedste kvindelige individuelle veteranskytte, 
der benævnes som veteranlandsskytte.
• Bedste mandlige veteranskyttehold. • Bedste kvindelige veteranskyttehold.
 
For at være veteran skal man være fyldt 55 år ved skydningens påbegyndelse.
 
Prisen for arrangementet er stadig den beskedne sum af kr. 15,00 pr. skytte.
Hvis du sidder og brænder for at blive en af de bedste, er du nødt til at deltage i skydningen,
som afvikles i din afdeling / lokalafdeling, så henvend dig da til din afdelings formand/ skydeudvalgsformand
eller til undertegnede for at få nærmere oplysning.

I skydeudvalget håber vi, at mange vil deltage i foreningens skydninger.
 
Med venlig hilsen Finn Schjoldager, Formand for skydeudvalget, Telefon 98 90 92 02, E-mail: skyd@propel.dk
 

Se dette års resultater